Σύσκεψη καταγραφής και αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου στον τομέα της υγείας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός Μεταφορών, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς και εκπρόσωποι του ΟΑΥ και του ΟΚΥΠΥ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος δήλωσε ότι έγινε ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος από το 2013 στον πυλώνα «Υγεία για Όλους» και αξιολογήθηκε ο προγραμματισμός για υλοποίηση μελλοντικών δράσεων και πολιτικών.

Σημείωσε ακόμα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε οδηγίες παρακολούθησης της κατάστασης προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής αναβάθμιση του ΓΕΣΥ. Κατά την συζήτηση αναφέρθηκε ότι στο σχέδιο «Κύπρος το αύριο» περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της υγείας, που θα διασφαλίσουν ένα αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα υγείας το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα καθολικής πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα ενημερώσει τους πολίτες για το έργο που έχει επιτελεστεί καθώς και για τους σχεδιασμούς για το μέλλον.