Η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (European Community Shipowners’ Associations – ECSA), που εκπροσωπεί εθνικούς συνδέσμους πλοιοκτητών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποίησε στη Λεμεσό τη σύνοδο του Διοικητικού της Συμβουλίου, δύο μέρες πριν από την επίσημη έναρξη του διεθνούς συνεδρίου “Ναυτιλιακή Κύπρος 2022”.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ) η συνάντηση του ΔΣ της ένωσης των Ευρωπαίων Πλοιοκτητών, πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του Επιμελητηρίου, ενώ θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, αφού πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο υπό την προεδρία του Φίλιππου Φιλή, τέως προέδρου του ΚΝΕ.

Εκπροσωπώντας την Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Θέμης Παπαδόπουλος και Γενικός Διευθυντής Θωμάς Καζάκος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Θαλάσσιων Κρατικών Ενισχύσεων της ECSA και ο Νικόλαος Χατζηιωάννου εκ μέρους της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα όπως οι συνεχείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας για την ολοκληρωτική μείωση της εκπομπής αερίων από πλοία μέσω μιας στοχευμένης ολοκληρωμένης στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή.

Επιπρόσθετα, καθορίστηκε γενική στρατηγική για τον Οργανισμό με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και εκπροσώπησης των Ευρωπαίων πλοιοκτητών σε φορείς χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα που αφορούν τη Ναυτιλία.

Πηγή: ΚΥΠΕ