Η Κύπρος ήταν το 2021 μεταξύ των χωρών με το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών κάτω των τριών ετών των οποίων οι γονείς ανέθεταν την φροντίδα τους για τουλάχιστον μια ώρα την εβδομάδα σε επαγγελματίες φροντιστές/ παιδικούς σταθμούς, παππούδες και γιαγιάδες, άλλα μέλη της οικογένειας (εκτός των γονέων), ή άλλους συγγενείς, φίλους ή γείτονες, καθώς το ποσοστό αυτό έφτανε στο 45% (21% στην ΕΕ), σύμφωνα με δεδομένα που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2021 στην ΕΕ το 50% των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών φροντίζονταν αποκλειστικά από τους γονείς τους. Τα υψηλότερα ποσοστά σε επίπεδο κρατών μελών καταγράφηκαν στη Ρουμανία (77%), την Τσεχία (72%) και τη Βουλγαρία (68%). Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό βρισκόταν στο 35%.

Ταυτόχρονα, το 36% των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών στην ΕΕ βρίσκονταν σε επίσημους παιδικούς σταθμούς ή βρεφοκομεία/ νηπιαγωγεία για τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα. Μεταξύ των κρατών μελών το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στις Κάτω Χώρες (74%), και ακολουθούσαν η Δανία (69%) και το Λουξεμβούργο (62%). Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό βρισκόταν στο 29%.

Τέλος, το 21% στην ΕΕ φροντίζονταν από επαγγελματίες φροντιστές/ παιδικούς σταθμούς, παππούδες και γιαγιάδες, άλλα μέλη του νοικοκυριού (εκτός των γονέων) και άλλους συγγενείς, φίλους ή γείτονες. Τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες και την Κύπρο (45% σε κάθε χώρα) και την Ελλάδα (44%).