Έτοιμη να προσφέρει κάθε απαραίτητη βοήθεια προς τις ξένες εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στην Κύπρο είναι η Κυβέρνηση, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασίαδης.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μιλούσε στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης για τη Στρατηγική Προσέλκυσης Επιχειρήσεων που πραγματοποιείται σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο.
Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το όραμα είναι να γίνει η Κύπρος κόμβος επενδύσεων διεθνών εταιρειών και πως δόθηκε έμφαση στην προσέλκυση διεθνών εταιρειών, ιδιαίτερα στον τομέα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, για επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο.
«Μία στρατηγική που είναι εναρμονισμένη με την στρατηγική μας για το 2025», τόνισε.
Η νέα στρατηγική, θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, με την παροχή νέων κινήτρων είτε για τις ήδη εγκατεστημένες εταιρείες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους είτε για νέες εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο.

Τα κίνητρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

– Τη μετατροπή του υφιστάμενου Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης Επιχειρήσεων σε Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων, με κεντρικό σημείο επαφής για τις επιχειρήσεις και ψηφιοποίηση των διαδικασιών.
– Την αναθεώρηση, τη διεύρυνση και την απλούστευση της πολιτικής για την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ειδίκευσης και προσωπικού υποστήριξης από τρίτες χώρες, καθώς και το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.
– Την απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας για τη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος.
– Την εισαγωγή της Βίζας για Ψηφιακούς Νομάδες για υπηκόους τρίτων χωρών που είναι αυτοαπασχολούμενοι ή μισθωτοί και εργάζονται εξ αποστάσεως με εργοδότες/πελάτες εκτός Κύπρου, μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.
– Νέα φορολογικά κίνητρα για υφιστάμενους ή νέους εργαζομένους που δεν έχουν την έδρα τους στην Κύπρο, καθώς και για επενδύσεις σε καινοτόμες εταιρείες και για έρευνα και ανάπτυξη.
– Το δικαίωμα υποβολής αίτησης για πολιτογράφηση μετά από πέντε έτη διαμονής και εργασίας στη Δημοκρατία, αντί για επτά, όπως ισχύει σήμερα.

Ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης από την πλευρά του καλωσορίζοντας τους ξένους επενδυτές είπε ότι η Κύπρος έχει πλέον νέα στρατηγική και ανταγωνιστικό πρόγραμμα για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Όσον αφορά στη νέα στρατηγική είπε ότι «είναι με τη συνεργασίας των ξένων επενδυτών που προσπαθούμε να έχουμε ένα ολιστικό πρόγραμμα με κίνητρα.
Πολλές χώρες προσπαθούν να μας ανταγωνιστούν. Έχουμε μελετήσει πολλά προγράμματα άλλων χωρών και πιστεύω ότι έχουμε ένα υψηλά ανταγωνιστικό πρόγραμμα» είπε ο κύριος Πετρίδης.