Σε συγκεκριμένη πρόταση στρατηγικής για την ανάπτυξη της ευρύτερης Λεμεσού την επόμενη δεκαετία, αλλά και σε συγκεκριμένα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από eυρωπαϊκούς, κρατικούς ή και ιδίους πόρους θα καταλήξουν τους επόμενους δύο μήνες οι έξι Δήμοι της Μείζονος Λεμεσού. 

Όπως δήλωσε στο Κανάλι 6 ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, για τον σχεδιασμό αυτό υπήρξε διάλογος με όλους τους φορείς της ευρύτερης Λεμεσού, που ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο με τη συμμετοχή των πολιτών.

Οι Δήμοι της Λεμεσού έθεσαν ενώπιον των πολιτών 40 προτεινόμενα έργα, όπως είπε ο Νίκος Νικολαΐδης.

Τον Οκτώβριο αναμένεται η πρόταση να κατατεθεί στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για να αξιολογηθεί για σκοπούς χρηματοδότησης μαζί με τις προτάσεις και των υπόλοιπων πόλεων.