Σε περίοδο εντατικής εξέτασης μερικών χιλιάδων ενστάσεων που υποβλήθηκαν για το σχέδιο Εστία βρίσκεται το Υπουργείο Εργασίας.

Μετά από ερωτήματα από αρκετούς ακροατές του Σταθμού μας απευθυνθήκαμε για το θέμα στον προϊστάμενο του Σχεδίου Εστία στο Υπουργείο Εργασίας κ. Μάριο Σαββίδη ο οποίος σημείωσε ότι εκκρεμούν κυρίως οι περιπτώσεις όσων δανειοληπτών έκαναν ένσταση γιατί απορρίφθηκε η αίτηση τους. Πιο συγκεκριμένα έχουν υποβληθεί 2470 ενστάσεις.

Από αυτές 543 έλαβαν επιστολή έγκρισης της ένστασης και θα επανεξεταστούν από την αρχή. 912 απορρίφθηκαν 600 είναι έτοιμες και εκκρεμούν στην Υπουργό Εργασίας. Και παραμένουν περίπου 400 που θα ελεγχθούν.

Υπενθυμίζεται ότι βουλευτές εκτιμούν ότι δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια που βρίσκονται στη διαδικασία της έντασης, δεν πρέπει να ανησυχούν γιατί προς το παρόν δεν μπορεί να εκποιηθεί η περιουσία από τις τράπεζες.

Σημειώνεται ότι 289 ενστάσεις ολοκληρώθηκαν και από αυτές 113 έλαβαν τελική έγκριση για ένταξη στο Σχέδιο Εστία, 97 θα μεταφερθούν στο Υπ. Οικονομικών ως μη βιώσιμες και 79 απορρίφθηκαν. Συνολικά , έχουν υποβληθεί 6.398 αιτήσεις για το σχέδιο Εστία.

Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη υπάρχουν 4.448 πλήρεις αιτήσεις και από αυτές, ανήλθε στο 39% το ποσοστό που δεν έχουν απορριφθεί.

Εκτίμησε ότι με την εξέταση όλων των αιτήσεων το ποσοστό αυτό ενδέχεται να ανέβει στο 50%. Από το σύνολο των αιτήσεων έχουν εγκριθεί 922 814 αιτήσεις αφορούν ειδικές περιπτώσεις που έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών, 1.858 είναι ημιτελείς, 92 έχουν αποσυρθεί και έχουν απορριφθεί 2.712 αιτήσεις.