Η αίτηση για χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού για λόγους δημόσιας υγείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη για τους πολίτες στους ακόλουθους σύνδεσμους: https://bit.ly/2wctwgh (ελληνικά) και https://bit.ly/397nJGa (αγγλικά).

Ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας αναφέρει: «Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται σε άτομα, τα οποία πρέπει να παραμείνουν σε αυτό-περιορισμό για περίοδο 14 ημερών από την επιστροφή τους από ταξίδι ή λόγω επαφής που είχαν με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού».

Σημειώνεται ότι μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται ταξιδιωτικά έγγραφα (π.χ. κάρτα επιβίβασης ή αεροπορικό εισιτήριο) με τα οποία να πιστοποιείται η ημερομηνία άφιξης στην Κύπρο.

Οι υπογεγραμμένες αιτήσεις με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται με τηλεμοιότυπο (φαξ) στο (00357) 22 77 14 96 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected].