Μέχρι την 5η Μαΐου 2020, αναφέρθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία 878 περιπτώσεις COVID-19 και 21 θάνατοι, με τη θνητότητα επί των διαγνωσμένων περιπτώσεων να ανέρχεται σε 2,4%.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα παρουσίασε την Πέμπτη ο Καθηγητής Γεώργιος Νικολόπουλος κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου στο Υπουργείο Υγείας. Οι αναλύσεις βασίζονται σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που κοινοποιούνται στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας.

Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων, το 21,4% είναι εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας (188) -4,4% είναι ιατροί (39), 10,8% νοσηλευτές (95), 1,5% άλλα επαγγέλματα υγείας (13)και 4,7% βοηθητικό προσωπικό (41).

Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 είναι τα 46 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 32-59 έτη),το 50% αφορά γυναίκες και το άλλο 50% άνδρες.

Οι περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης είναι 608 (83% από τις 733 περιπτώσεις που είναι γνωστό το επιδημιολογικό ιστορικό). Από αυτές, 78 (12,9%) καταγράφηκαν στον Δήμο Αραδίππου και 62 (10,2%) είχαν σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Συνολικά 19,3% (169) των περιπτώσεων COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή φροντίδα, εκ των οποίων 124 (73,4%) έχουν ήδη πάρει εξιτήριο. Η διάμεση ηλικία όλων των νοσηλευόμενων ασθενών είναι τα 62 έτη, με το 65,1% να αφορά άνδρες.

Έξι άτομα βρίσκονταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Από αυτά τα άτομα, τα 5 (83,3%) ήταν διασωληνωμένα. Συνολικά 400 (45,6%) περιπτώσεις έχουν αναρρώσει.

Μέχρι την 5η Μαΐου 2020, έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί66.876 διαγνωστικές εξετάσεις (7.635,1 ανά 100.000 πληθυσμού).

Πιο αναλυτικά, μέχρι την 5η Μαΐου, έχουν αναφερθεί 878 εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19. Oδιάμεσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την ημερομηνία της δειγματοληψίας είναι 4μέρες.

Για 14 περιστατικά, η ημερομηνία συλλογής του δείγματος ήταν πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ως αποτέλεσμα της άμεσης εξέτασης ατόμων που είχαν επαφή με επιβεβαιωμένο ή πιθανό περιστατικό COVID-19. Μέχρι την 5η Μαΐου, η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (ανά 100.000 κατοίκους) – ένα μέτρο που αντικατοπτρίζει το ποσοστό ενεργών περιπτώσεων COVID-19 στον πληθυσμό – είναι 10,3 ανά 100.000 κατοίκους.

Μεταξύ όλων των περιπτώσεων COVID-19, το 50% αφορά σε άνδρες (439) και το 50% σε γυναίκες (439). Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 είναι τα 46 έτη. Ανά ηλικιακές ομάδες: 51 βρέφη, παιδιά και έφηβοι 0-17ετών (5,8%), 610 ενήλικοι ηλικίας 18-59 ετών (69,5%) και 217 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (24,7%). Η ηλικία ενός ατόμου με COVID-19 δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί.

Μεταξύ όλων των περιπτώσεων, 337 (38,4%) είχαν τόπο διαμονής στην επαρχία Λευκωσίας, 229 (26,1%) στην επαρχία Λάρνακας, 155 (17,7%) στην επαρχία Πάφου,97 (11%) στην επαρχία Λεμεσού, 41 (4,7%) στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και 19 περιστατικά (2,2%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτά διαθέσιμη πληροφορία.

Σημειώνεται ότι 121 περιπτώσεις (13,8%) αναφέρθηκαν στην Αραδίππου. Οι περιπτώσεις στην Αραδίππου, συμπεριλαμβανομένου ενός δικτύου σε μία τοπική μονάδα παραγωγής ενός αρτοποιείου, είναι κυρίως άνδρες (58,7%, 71) και η διάμεση ηλικία είναι τα 49 έτη. Εξαιρώντας το συγκεκριμένο δίκτυο, οι περιπτώσεις είναι κυρίως γυναίκες (53,8%, 50) και η διάμεση ηλικία είναι 55 έτη. Μεταξύ των 878 περιπτώσεων, το 21,4% είναι εργαζόμενοι στον τομέα Υγείας (188) εκ των οποίων 4,4% είναι ιατροί (39), 10,8% νοσηλευτές (95), 1,5% από άλλα επαγγέλματα υγείας (13) και 4,8% βοηθητικό προσωπικό (41).

Μέχρι την 5η Μαΐου, ο τρόπος έκθεσης είναι διαθέσιμος για 733 περιπτώσεις (83,5%). Από αυτές τις περιπτώσεις, το 14,2% (125) είχε πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού ή έμενε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των 14 ημερών πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Οι περιπτώσεις αυτές είχαν κυρίως άμεση σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.

Εγχώρια μετάδοση καταγράφηκε στο 83% (608) των περιπτώσεων (επί 733 με γνωστό τρόπο έκθεσης), εκ των οποίων το 10,2% (62) είχε σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου. Στην Αραδίππου έχουν καταγραφεί 121 περιπτώσεις, εκ των οποίων 78 (64,5%) περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης, ενώ 10 (8,3%) περιστατικά είχαν πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού. Για 33 (27,3%) περιπτώσεις στην Αραδίππου, δεν έχει καταγραφεί το επιδημιολογικό ιστορικό.

 

Από τα 878 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19, υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές πληροφορίες για το 98,4% (864), εκ των οποίων το 31,1% (269) δεν ανέφερε οποιοδήποτε σύμπτωμα κατά τη διάγνωση και το 68,9% (595) ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα.

Δεδομένα για υποκείμενα νοσήματα σε άτομα με COVID-19 ήταν διαθέσιμα για 766 (87,2%) περιπτώσεις. Από αυτές, 317 (41,4%) ανέφεραν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα. Τα πιο συχνά υποκείμενα νοσήματα ήταν υπέρταση (123/761,16,2%), διαβήτης (69/769,9,0%), καρδιακές παθήσεις (62/764,8,1%), κακοήθειες (18/467,3,9%). Άλλες αναφερόμενες συν-νοσηρότητες ήταν η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αυτοάνοσες νόσοι και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.


Μέχρι την 5η Μαΐου, αναφέρθηκαν 21 θάνατοι στην Κύπρο σε περιστατικά μεCOVID-19 (Θνητότητα: 2,4%). Η θνησιμότητα COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού είναι 2,4. Δεκαεφτά θάνατοι (81%) σημειώθηκαν σε άνδρες και τέσσερις (19%) σε γυναίκες. Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους είναι τα 76 έτη.

Εφτά θάνατοι δηλώθηκαν στην επαρχία της Λάρνακας και έξι στην επαρχία Πάφου, από τρεις στις επαρχίες Λευκωσίας και ελεύθερης Αμμοχώστου και δύο στην επαρχία Λεμεσού. Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου ήταν 7 ημέρες.
Σημειώνεται ότι σε 15 θανάτους, υποκείμενη αιτία θανάτου καταγράφηκε η νόσος COVID-19 (Θνητότητα COVID-19: 1,7%).

Συνολικά, 19,3% (169) των περιστατικών COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη, εκ των οποίων 124 (73,4%) έχουν πάρει εξιτήριο. H διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύτηκαν είναι τα 62 έτη. Η νοσοκομειακή περίθαλψη αφορούσε κυρίως σε άνδρες (110, 65,1%).

Συνολικά, 32 ασθενείς (18,9% από το σύνολο των νοσηλευόμενων) εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, εκ των οποίων οι 6 βρίσκονταν ακόμα σε ΜΕΘ (μέχρι την 5η Μαΐου). 27 από τους 32 ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ (83.4%) διασωληνώθηκαν, από τους οποίους 5 είναι ακόμα διασωληνωμένοι. Η διάμεση διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ (για όλους τους/τις32 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν ή ακόμα νοσηλεύονται στη ΜΕΘ) είναι 10,5ημέρες.

Για τους ασθενείς που απεβίωσαν στη ΜΕΘ (14) η διάμεση διάρκεια παραμονής ήταν 9,5 ημέρες. Για τους ασθενείς που μεταφέρθηκαν ή πήραν εξιτήριο από τις ΜΕΘ (13), η διάμεση διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ ήταν 10 ημέρες. Η διάμεση ηλικία των ατόμων που εισήχθησαν σε ΜΕΘ είναι τα 65,6 έτη. Οι ασθενείς στη ΜΕΘ είναι κυρίως άνδρες (23, 71,9%).

Ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση (σε ΜΕΘ) ανά 100.000 κατοίκους είναι 0,7. Για λόγους σύγκρισης, η Ιταλία γενικά και η Λομβαρδία ειδικότερα ανέφεραν τους μεγαλύτερους αριθμούς, 6,7 ανά 100.000 κατοίκους (4.068) και 13,8 ανά 100.000 κατοίκους (1.381) αντίστοιχα, την 3η Απριλίου 2020.

Οι αριθμοί την 5η Μαΐου σε Ιταλία και Λομβαρδία ήταν 2,4 ανά 100.000 κατοίκους (1.479) και 5,1 ανά 100.000 κατοίκους (509).

Μέχρι την 5η Μαΐου, το 45,6% (400) των περιστατικών COVID-19 έχουν αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο εξετάσεις που έγιναν μετά τη διάγνωσή τους. Ο διάμεσος χρόνος μεταξύ του δεύτερου αρνητικού αποτελέσματος και της πρώτης δειγματοληψίας για τη διάγνωση της COVID-19 είναι 20 ημέρες. Για δύο περιπτώσεις η ημερομηνία δειγματοληψίας δεν ήταν διαθέσιμη.

Μέχρι την 5η Μαΐου, οι διαγνώσεις COVID-19 στην Κύπρο ανέρχονται σε 100,2 ανά 100.000 κατοίκους και η σχετική θνησιμότητα σε2,4 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Η θνητότητα (το ποσοστό θανάτων στα διαγνωσμένα περιστατικά της νόσου) ανέρχεται στο 2,4%.

Στην Κύπρο έχουν πραγματοποιηθεί 7.635,1 διαγνωστικές εξετάσεις ανά 100.000 κατοίκους. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον αριθμό των περιπτώσεων νόσου, στις διαγνωστικές εξετάσεις και στους θανάτους για την Κύπρο, περιλαμβάνονται άτομα από το εξωτερικό και τις Βρετανικές βάσεις, ενώ ο συνολικός πληθυσμός στους δείκτες δεν περιλαμβάνει κατοίκους από το εξωτερικό ή τις Βρετανικές βάσεις