Στο 100% των ελεγχθέντων δειγμάτων εντοπίζεται η μετάλλαξης Δέλτα στην Κύπρο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που δίδει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, και στα 34 δείγματα από την Κύπρο , που εξετάστηκαν τόσο από το ECDC όσο και στην Κύπρο, εντοπίστηκε η ινδική μετάλλαξη.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της επιδημιολογικής εικόνας στην Κύπρο και του ελέγχου του βαθμού εμφάνισης των νέων στελεχών του ιού, επιπλέον των δειγμάτων που αποστέλλει στο ECDC για εξειδικευμένες εξετάσεις αλληλούχισης (sequencing), προχώρησε σε συνεργασία με ιδιωτικό κλινικό εργαστήρι στην Κύπρο, σε εξέταση δειγμάτων με ημερομηνίες δειγματοληψίας από τις 19 Απριλίου μέχρι τις 13 Ιουνίου, από όλες τις επαρχίες.

Σημειώνει ότι συνολικά ήταν επιτυχής η ανίχνευση της παραλλαγής του ιού σε 100 δείγματα, για να προσθέσει ότι εξ αυτών σε 24 δείγματα εντοπίστηκε το στέλεχος Δέλτα, σε 73 το βρετανικό στέλεχος και σε 3 δείγματα άλλες μεταλλάξεις χωρίς κλινικό ενδιαφέρον (non variants of concern).

Όσον αφορά τα ποσοστά ανίχνευσης των μεταλλάξεων σε δείγματα που εξετάστηκαν και από το ECDC και στην Κύπρο, με ημερομηνίες δειγματοληψίας από τις 9 Μαρτίου μέχρι την 1η Ιουλίου 2021, σημειώνεται στα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας ότι στην εβδομάδα 9/03/2021 – 18/04/2021, σε 61 από τα 68 δείγματα με επιτυχή αλληλούχιση βρέθηκε η βρετανική μετάλλαξη (ποσοστό 89,71%) ενώ η ινδική μετάλλαξη δεν εντοπίστηκε.

Ακολούθως, την εβδομάδα  19/04/2021 – 25/04/2021, σε 75 από τα 78 δείγματα εντοπίστηκε η βρετανική μετάλλαξη και σε 2 η ινδική, την εβδομάδα 26/04/2021 – 02/05/2021 και στα 44 δείγματα εντοπίστηκε η βρετανική μετάλλαξη, την εβδομάδα 03/05/2021 – 09/05/2021 σε 121 από 125 δείγματα εντοπίστηκε η βρετανική μετάλλαξη και σε 2 η ινδική.

Ενδεικτικά, την εβδομάδα 24/05/2021 – 30/05/2021 σε 9 από 22 δείγματα εντοπίστηκε η βρετανική και σε 12 η ινδική (ποσοστό 54,55%) ενώ την εβδομάδα 14/06/2021 – 20/06/2021, η βρετανική μετάλλαξη εντοπίστηκε σε ένα από τα 16 δείγματα, ενώ η ινδική μετάλλαξη εντοπίστηκε σε 14 δείγματα ή ποσοστό 87,50%.

Τέλος, την εβδομάδα 21/06/2021 – 27/06/2021, η βρετανική μετάλλαξη  εντοπίστηκε σε ένα από τα 27 δείγματα και η ινδική στα υπόλοιπα 26 (ποσοστό 96,3%) ενώ την εβδομάδα 28/06/2021 – 1/07/2021 σε όλα τα 34 δείγματα εντοπίστηκε η ινδική μετάλλαξη (ποσοστό 100%).

Το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ότι εντοπίστηκαν επιπλέον 13 δείγματα με μεταλλάξεις χωρίς κλινικό ενδιαφέρον.
 
Τέλος, σημειώνει ότι σύμφωνα με τα πιο πάνω δεδομένα, φαίνεται με μεγαλύτερη βεβαιότητα η σταδιακή, αλλά μεγάλη αύξηση των δειγμάτων όπου ανιχνεύθηκε η παραλλαγή Δέλτα.

Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Υγείας «από τα ελάχιστα κρούσματα της μετάλλαξης στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, βρισκόμαστε στη σχεδόν πλήρη επικράτησή της στις αρχές Ιουλίου».

Πηγή: ΚΥΠΕ