Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει μέσω twitter ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα Ειδικά Σχέδια, λήγει στις 20 Μαΐου 2020.

Υπενθυμίζεται πως έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, οδηγίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων για:
– την Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών
– το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας
– το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων
– την Υποβολή Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων
– το Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών
– το Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών