Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου- Ελλάδας, προχώρησε σήμερα το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ενώ οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, το αργότερο μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2021.

Η αξία του Διαγωνισμού ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια για 36 μήνες, με μέγιστο ύψος της Κρατικής Επιδότησης τα 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ανέφερε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, ενώ πρόσθεσε ότι για την επιλογή του μεταφορέα θα ληφθούν υπόψη η τιμή και ποιοτικά κριτήρια, όπως η διάρκεια του ταξιδιού, η ηλικία και οι προδιαγραφές του πλοίου και οι υποδομές εστίασης.

Το πλοίο θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλεια, ενώ θα πρέπει να διαθέτει υποδομή φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και τη δυνατότητα μεταφοράς κατοικίδιων.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν Ευρωπαίοι υπήκοοι, νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομικά πρόσωπα που εδρεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ελέγχονται από Ευρωπαίους υπηκόους και το πλοίο για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά, να φέρει σημαία Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

O κ. Δημητριάδης αναφέρθηκε στα κόμιστρα για τα οποία έχει καθοριστεί ένα μέγιστο ποσό της τάξης των €80 ανά άτομο σε αεροπορική θέση και €120 το άτομο σε απλή μονή καμπίνα για διαδρομή μετ’ επιστροφής, ενώ για τα συνοδευόμενα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες, τα μέγιστα ποσά έχουν καθοριστεί στα €150 και €100 αντίστοιχα, για διαδρομή μετ’ επιστροφής.

Σημειώνεται ότι στα εν λόγω κόμιστρα θα επιβάλλονται επιπρόσθετα τέλη λιμένων.

Στόχος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας είναι να καταστεί δυνατή η λειτουργία της Θαλάσσιας Σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας το καλοκαίρι του 2021, νοουμένου ότι θα εξευρεθεί ανάδοχος θαλάσσιος μεταφορέας μέσω της διαδικασίας των προσφορών.

Η υπηρεσία αυτή αναμένεται να εμπλουτίσει τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς και να δημιουργήσει ένα νέο τμήμα της αγοράς για καταναλωτές/ταξιδιώτες προς/από την Κύπρο και την Ευρώπη, σημείωσε ο κ. Δημητριάδης.