Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού ενέκρινε κατά πλειοψηφία, στη χθεσινοβραδινή του συνεδρία, τον προϋπολογισμό του Δήμου Λεμεσού για το 2021 και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2021 μέχρι 2023.

Θετική ψήφο για τον προϋπολογισμό έδωσαν 19 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού και συγκεκριμένα οι δημοτικές ομάδες του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ, οι 4 σύμβουλοι των μονοεδρικών ομάδων και ο Δήμαρχος.

Τους προϋπολογισμούς καταψήφισαν 8 Δημοτικοί Σύμβουλοι που απαρτίζουν τις δημοτικές ομάδες του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ, με εξαίρεση την πρόνοια για το μισθολόγιο του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός προνοεί σύνολο εσόδων 49 εκατομμύρια 64 χιλιάδες ευρώ και δαπάνες της τάξης των 43 εκατομμυρίων 79 χιλιάδων ευρώ και είναι πλεονασματικός κατά 5 εκατομμύρια 984 χιλιάδες ευρώ.

Ο Δήμαρχος, Νίκος Νικολαΐδης, τόνισε πως παρά την πανδημία και τις δυσκολίες που υπάρχουν, ο Δήμος Λεμεσού εξακολουθεί να είναι ο πρώτος δήμος σε ότι αφορά τα σημαντικά πράγματα που προσδιορίζουν την αξία και την προσφορά του και είναι εύρωστος, τη στιγμή που άλλες τοπικές αρχές κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.

Πρόσθεσε ακόμη πως η τοπική αρχή της Λεμεσού βρίσκεται μπροστά σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη, την χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια στις διαδικασίες, την κοινωνική ευαισθησία και τον πολιτισμό.

O Νίκος Νικολαΐδης υποστήριξε πως είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των έργων που είναι σε εξέλιξη αλλά και το εύρος τους, σε όλους τους τομείς. «Δεν υπάρχει τομέας που να μην έχει δρομολογηθεί ή υλοποιηθεί έργο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος ανέφερε πως υπάρχει διαχρονικά πρόβλημα με την αποδοτικότητα της δημοτικής μηχανής, την οποία απέδωσε στην ελλιπή στελέχωση και την έλλειψη μέσων.

Έκανε ειδική αναφορά στο θέμα των αστέγων το οποίο, όπως είπε, έτυχε πολύ σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης, ο Δήμος έδωσε βοήθεια, ενώ τόνισε πως γίνεται εξαιρετική δουλειά στη «Σχεδία».

Κάποια από τα θέματα που τέθηκαν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, ήταν το αίτημα από τον επικεφαλής της Δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ, Χάρη Τρίκκη, όπως τύχουν αναβάθμισης τα δημόσια αποχωρητήρια στην πόλη αφού, όπως υπέδειξε, η εικόνα αρκετών εξ αυτών δεν αποτελεί τιμή για τον Δήμο, κάτι που θα εξεταστεί.

Ο επικεφαλής της ομάδας του ΑΚΕΛ, Μιχάλης Σωκράτους, υποστήριξε πως τα πλεονάσματα πρέπει να πηγαίνουν στο ταμείο συντάξεων και τα χρέη του Δήμου ή ακόμη, με την αξιοποίησή τους, να αποφεύγεται ο δανεισμός.

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΔΗΚΟ, ζήτησε την αναδιοργάνωση της Τροχονομίας για να μπορέσει να επιτελέσει το καθήκον της αποτελεσματικά και τάχθηκε υπέρ της αναβάθμισής της σε Δημοτική Αστυνομία.

Ο Ανδρέας Νεοφύτου, επικεφαλής της ομάδας της ΕΔΕΚ, επανέλαβε την αντίθεση της ομάδας με την πολιτική του Δήμου σε σχέση με τα ψηλά κτίρια, τονίζοντας πως οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τα διαβατήρια δικαιώνουν τις θέσεις της.

Ο Ηλίας Ιωακείμ, Δημοτικός Σύμβουλος της Κίνησης Πολιτών Πράσινη Λεμεσός, ζήτησε να σταματήσει ο αποκεφαλισμός των δέντρων ανά την πόλη και να μην δίνεται μόνο ένα συμβόλαιο για τα πράσινα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Βασιλείου, πρότεινε την κατασκευή τραμ σε σχήμα «Τ» στον παραλιακό της πόλης και στην Αγίας Φυλάξεως, με την μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης και διαχείρισης από ιδιώτη, τονίζοντας πως αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να σταθμεύει στην περιφέρεια και να κατεβαίνει με ευκολία στη Μαρίνα, το παλιό λιμάνι και το κέντρο της πόλης.

Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν να γίνει κάποια αναπροσαρμογή κονδυλίων, προκειμένου να μπορέσουν να αποκτηθούν ένα μηχάνημα για καθαρισμό της παραλίας και 3 καινούρια διπλοκάμπινα για τον στόλο του Δήμου.

Χάρης Παναγιώτου