Την παραπομπή της συζήτησης του θέματος των διαγραφών δανείων πολιτικών κομμάτων και συνδεδεμένων με αυτά εταιρειών/οργανισμών στην Ad Hoc Επιτροπή η οποία συστάθηκε για το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, αποφάσισε η κοινοβουλευτική επιτροπή Ελέγχου.

Το θέμα με τίτλο «Διαγραφές δανείων από τραπεζικά ιδρύματα σε πολιτικά κόμματα ή εταιρείες/οργανισμούς συνδεδεμένους με κόμματα, όπως επίσης και διαγραφές δανείων σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» είχε εγγραφεί από τον Ιανουάριο του 2020 κατόπιν πρότασης της ομάδας του ΔΗΣΥ και υιοθετήθηκε από ομόφωνα από την επιτροπή.

Σε μεγάλο μέρος της συνεδρίας προήδρευσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, ο οποίος έθεσε το θέμα παραπομπής της συζήτησης του θέμα στην Ad Hoc επιτροπής, κατόπιν και επιστολής της ομάδας του ΑΚΕΛ.

Πλέον, η Επιτροπή Ελέγχου θα καταρτίσει αιτήματα για εξέταση τα οποία θα περιληφθούν στους όρους εντολής της Ad Hoc Επιτροπής.

Πάντως ο ίδιος ο κ. Συλλούρης είπε πως το θέμα δεν διαγράφεται από την ατζέντα της επιτροπής Ελέγχου και θα παραμείνει «έστω και επικουρικά».

Επιχειρηματολογώντας υπέρ της παραπομπής του θέματος στην Ad Hoc Επιτροπή, ο βουλευτής ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου ανέφερε πως «το πλεονέκτημα της Ad Hoc επιτροπής είναι ότι πέρα από την ολοκληρωμένη συζήτηση είναι ότι θα έχουμε στα χέρια μας και εργαλεία για διερεύνηση και βοήθεια από αξιωματούχους του κράτους όσο και από εξειδικευμένους τεχνοκράτες».

Στα θέματα που ηγέρθησαν περιλαμβάνεται το γεγονός ότι οι όροι εντολής της Ad Hoc Επιτροπής πηγαίνουν πίσω μέχρι το 2013, ενώ η ομάδα του ΔΗΣΥ στην εγγραφή του θέματος στην επιτροπή Ελέγχου ζητά όπως εξεταστεί το θέμα μέχρι το 2000.

Πηγή: ΚΥΠΕ