Πρόθεση της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής είναι να αλλάξει ριζικά τον νόμο για το Πόθεν Έσχες πολιτικών προσώπων, βουλευτών, προέδρου της δημοκρατίας και υπουργών, πριν από την λήξη της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου και την αυτοδιάλυση της Βουλής.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαχαρίας Ζαχαρίου, σε σημερινή συνεδρία, έγιναν σημαντικές διαφοροποιήσεις που αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό τον υφιστάμενο νόμο και το θέμα θα συζητηθεί σε πολύωρη συνεδρία που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, με στόχο να υπάρξει κατάληξη.

Εξήγησε ότι οι βασικές αλλαγές που θα γίνουν είναι:

• Η κατάθεση ομοιόμορφων, μηχανογραφημένων δηλώσεων Πόθεν Έσχες.
• Οι δηλώσεις πρέπει να γίνονται ανά διετία αντί ανά τριετία.
• Θα ελέγχονται οι δηλώσεις από Επιτροπή ορκωτών λογιστών που θα διορίζει η Βουλή, οι οποίοι θα ετοιμάζουν έκθεση που θα δημοσιοποιείται στην Ολομέλεια.
• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν προβληματικές περιπτώσεις, θα διορίζεται νέα ερευνητική επιτροπή από ελεγκτές για περεταίρω διερεύνηση τους. Εάν διαπιστωθεί ότι προκύπτουν αδικήματα που σχετίζονται με ψευδείς δηλώσεις, τότε θα παραπέμπονται στις διωκτικές αρχές.

Στόχος, όπως αναφέρθηκε, είναι να αποφευχθούν συνταγματικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν και να ψηφιστεί η νέα πρόταση για το Πόθεν Έσχες σε επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας.