Πράσινο φως άναψε η αρμόδια ad hoc επιτροπή της Βουλής, για δημοσιοποίηση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή που αφορά τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, τα οποία συνήψαν στον Συνεργατισμό.

Στην Ολομέλεια της Βουλής θα οδηγηθεί ένα σχέδιο ψηφίσματος με το ερώτημα της δημοσιοποίησης της έκθεσης ή όχι.

Όπως αναφέρθηκε στην Ad Hoc κοινοβουλευτική επιτροπή για τα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων που συνεδρίασε το πρωί, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων για να διερευνηθούν τα ευρήματα της έρευνας, καθώς στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή αναφέρεται ότι δεν είναι βέβαιο ότι όλα τα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης.

Η Ολομέλεια της Βουλής που θα εξετάσει το θέμα θα συνέλθει κατά πάσα πιθανότητα στις 2 Απριλίου, όπου το κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα δια ενός εκπροσώπου του, θα πρέπει να αιτιολογήσει τη θέση του.

Μετά το πέρας της συνεδρίας της ad hoc επιτροπής, δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος της Βουλής Αδάμος Αδάμου, ο οποίος τόνισε ότι με αυτή την κίνηση ολοκληρώνεται η διαφάνεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τους εκπροσώπους του λαού στο κοινοβούλιο.