Στελεχωμένα σε ποσοστό 99% με 12.597 εκπαιδευτικούς παγκυπρίως είναι τα 735 σχολεία ενόψει της έναρξης των μαθημάτων τη Δευτέρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας.

Η στελέχωση όλων των σχολείων είναι πλήρης, σημειώνει το Υπουργείο, επισημαίνοντας ότι λαμβανομένων υπόψη των έκτακτων αναγκών που επικρατούν, οι διευθύνσεις του Υπουργείου έχουν μεριμνήσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και η στελέχωση ολοκληρώθηκε φέτος νωρίτερα από ό,τι ποτέ προηγουμένως, με όφελος πέραν των 15 ημερών.

 Συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι στην τρέχουσα σχολική χρονιά το Υπουργείο θα λειτουργήσει 735 σχολεία σε όλη την Κύπρο,  όπου θα φοιτήσουν 107.557 μαθητές και μαθήτριες.

 Προσθέτει ότι σε όλα τα σχολεία έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί και σε ελάχιστες περιπτώσεις προκύπτουν πρόσθετες ανάγκες της τελευταίας στιγμής οι οποίες συμπληρώνονται αυτή την ώρα.