Το Διοικητικό Δικαστήριο, με σημερινή απόφασή του, επικύρωσε την απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών, για κατακύρωση της Σύμβασης του διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών υπεραστικών δημόσιων επιβατικών μεταφορών σε όλες τις επαρχίες στον επιτυχόντα οικονομικό φορέα.

Το Δικαστήριο, συμφωνώντας με τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας, απέρριψε όλους τους λόγους που προέβαλαν οι Αιτητές και έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, προς όφελος της διαδικασίας, εφάρμοσε έναν ενιαίο και δίκαιο τρόπο αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και πως  ουδεμία πλάνη ή έλλειψη έρευνας ή αιτιολογίας υπήρξε.

Την υπόθεση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας χειρίστηκαν η Ρένα Παπαέτη Χατζηκώστα, Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και η Στεφανία Χατζηστεφάνου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.