Άνοιξε ο δρόμος για έμπρακτη εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών στην Κύπρο, η οποία κυρώθηκε από το 2017.

Νομοσχέδιο που στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση των όλο και εντεινόμενων εν μέσω πανδημίας φαινομένων βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, συζητήθηκε σε κοινή συνεδρία των Επιτροπών Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ίδρυση ενός Συντονιστικού Φορέα, ο οποίος θα είναι υπόλογος στην Υπουργό Δικαιοσύνης και θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας.

Ο Φορέας θα μπορεί να έχει δικό του επιστημονικό ή άλλο αναγκαίο προσωπικό για να συμβουλεύει. Το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας θα έχει την ευθύνη να παρέχει γραπτώς, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, στο θύμα τις πληροφορίες που χρειάζεται για την προστασία των συμφερόντων του.

Οι βουλευτές της επιτροπής αποφάσισαν όπως αυξήσουν τις προβλεπόμενες ποινές που σχετίζονται με σεξουαλική, οικονομική, ψυχολογική βία και παρενοχλητική παρακολούθηση, από τρία χρόνια σε πέντε, ενώ προβλέπονται και χρηματικές ποινές που φτάνουν μέχρι και 10 χιλιάδες ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 300 χιλιάδες για νομικά πρόσωπα.

Το νομοσχέδιο αναμένεται ότι θα οδηγηθεί προς ψήφιση πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής για τις εκλογές. Η Υπουργός Δικαιοσύνης, Έμιλυ Γιολίτη, τόνισε ότι πρέπει να σπάσει η σιωπή και τα φαινόμενα βίας να βγουν στο φως και δήλωσε ότι στην Κύπρο, τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί 40 γυναικοκτονίες.

Παγκοσμίως κάθε μέρα δολοφονούνται 137 γυναίκες κατά μέσο όρο. Σημείωσε ακόμα ότι η πανδημία οδήγησε σε έξαρση της βίας τόσο στην Κύπρο, όσο και διεθνώς και πως οι μορφές βίας κατά των γυναικών ξεκινούν από τη λεκτική, ψυχολογική, οικονομική, σεξουαλική και φθάνουν μέχρι και τη σωματική. Η βία κατά των γυναικών, τόνισε, είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη από τη βία κατά των αντρών.

Στην Κύπρο καταγράφηκαν λιγοστά περιστατικά βίας κατά των αντρών. Η Έμιλυ Γιολίτη αναφέρθηκε σε παραδείγματα βίας κατά των γυναικών, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου άντρες εκβιάζουν οικονομικά γυναίκες, ώστε να μην τους εγκαταλείψουν ή να ζητήσουν διαζύγιο. Στόχος της νομοθεσίας είναι και η πρόληψη, ώστε να μειωθεί η βία, αλλά και ο αριθμός των θυτών.