Ο Δήμος Λεμεσού πληροφορεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και τεμαχίων που βρίσκονται εντός των δημοτικών του ορίων, ότι θα προβεί σε καθαρισμούς, με τη μέθοδο του θρυμματισμού ενόσω τα χόρτα είναι χλωρά και με τη χρήση εκσκαφέα εκεί που κρίνεται απαραίτητο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι ιδιοκτήτες που προτίθενται να καθαρίσουν οι ίδιοι τα οικόπεδα τους, θα πρέπει να ειδοποιήσουν γραπτώς το Δήμο μέχρι τις 31 Μαρτίου, δίνοντας όλα τα στοιχεία του οικοπέδου και οφείλουν να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό μέχρι τις 31 Μαΐου.

Οι επιστολές, προστίθεται, θα πρέπει να αποστέλλονται στο Δήμο Λεμεσού στην διεύθυνση Αρχ. Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου στο 25884590.

Πέραν της ημερομηνίας αυτής ο Δήμος θα προβεί στον καθαρισμό τους και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες τους, με το ποσό χρέωσης να ανέρχεται στα 100 ευρώ για ολόκληρο οικόπεδο και 50 ευρώ για μισό οικόπεδο.

Προσωπικές επιστολές στους ιδιοκτήτες δεν θα σταλούν, υπογραμμίζει τέλος ο Δήμος Λεμεσού.