Κοντά στην ολοκλήρωση της συζήτησης σε ότι αφορά το πολυνομοσχέδιο για προστασία του καταναλωτή, το οποίο ενοποιεί εφτά διαφορετικούς νόμους και δίδει τα εφόδια στην Υπηρεσία Καταναλωτή να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο, βρίσκεται η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής.

Το νομοσχέδιο παρέχει και τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να ζητήσουν προστασία από καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών.

Ενώπιον της Επιτροπής κατατέθηκε σήμερα και προσχέδιο νομοσχεδίου, το οποίο ετοίμασε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, σε σχέση με την προστασία των μικρών επιχειρήσεων από τις καταχρηστικές ρήτρες.

Η Νομική Υπηρεσία ζήτησε χρόνο για τεχνοοικονομικό έλεγχο του προσχεδίου για τυχόν συνταγματικά θέματα και αποφασίστηκε όπως το θέμα της προστασίας των μικρών επιχειρήσεων από καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών παραπεμφθεί για εξέταση στη νέα σύνθεση της Βουλής, που θα εκλεγεί μετά τις εκλογές.