Άρχισε η δημοσίευση των αιτήσεων για όσους δικαιούνται να αιτηθούν τα σχέδια στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά και υπάρχουν αναρτημένες σε ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy μπορείτε να υποβάλετε:

  • Αίτηση για χορήγηση επιδόματος και περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης ειδικής άδειας για φροντίδα των παιδιών μέχρι 15 ετών ή και ατόμων με αναπηρίες.
  • Αίτηση για το ειδικό επίδομα ασθενείας (ΕΕΑ2) είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα και μπορούν από σήμερα, όσοι ενδιαφέρονται, να την συμπληρώσουν ηλεκτρονικά.
  • Αίτηση για το ειδικό επίδομα αυτοτελώς εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης υποβολής στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού (EEA6), η οποία βρίσκεται ήδη αναρτημένη στην σελίδα.