Το ΚΕΒΕ εξηγεί με ανακοίνωσή του τον τρόπο εφαρμογής των αποφάσεων της κυβέρνησης για το ειδικό σχέδιο πλήρους αναστολής των εργασιών των επιχειρήσεων, το ειδικό σχέδιο για τους αυτοτελώς εργαζομένους και το ειδικό σχέδιο μερικής αναστολής των εργασιών των επιχειρήσεων.

Διαβάστε αναλυτικά:

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ