Σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία προχωρούν στις 25 Ιουλίου οι ναυαγοσώστες, σε σχέση με την στελέχωση και την σύσταση και λειτουργία της Αρχής Ασφάλειας Παραλιών. Η απόφαση λήφθηκε χθες, στην Παγκύπρια Συνέλευση των Ναυαγοσωστών. ‘Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι διαμαρτυρόμενοι, η σύσταση της Αρχής Ασφάλειας Παραλιών, που εκκρεμεί 6 χρόνια, είναι επιβεβλημένη για ενίσχυση της Ασφάλειας στις Παραλίες, τον κεντρικό συντονισμό και εποπτεία, την επικαιροποίηση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου «ΣΑΛΑΜΙΣ», την αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού, τη συνεργασία με τοπικές αρχές και άλλους φορείς και την εκπαίδευση ναυαγοσωστών και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

-6 χρόνια καθυστέρηση εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας Παραλιών «ΣΑΛΑΜΙΣ»

Όπως αναφέρουν έχουν περάσει 6 χρόνια από την σύσταση του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας Παραλιών «ΣΑΛΑΜΙΣ» και δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω καθυστέρηση.
«Δυστυχώς», σημειώνουν, «δεν έχουν υλοποιηθεί ούτε τα συμφωνηθέντα με το Υπουργείο Εσωτερικών, για την σωστή στελέχωση των παραλιών, την δημιουργία θέσεων Επιστατών, καθώς και η επίλυση άλλων προβλημάτων που είχαν τεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών».
Σημειώνουν ότι τα συγκεκριμένα θέματα συζητήθηκαν αρκετές φορές και είχε πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία των Ναυαγοσωστών έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 15 Φεβρουαρίου του 2024, με σκοπό να γίνουν ενέργειες προς επίλυση των θεμάτων/προβλημάτων πριν την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ συμπληρώνουν πως δόθηκαν υποσχέσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί.
Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ τονίζουν ότι «η αναγκαιότητα δημιουργίας της Υπηρεσίας Ασφάλειας Παραλιών βασίζεται στην ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των λουομένων και της ασφάλειας στις παραλίες της χώρας μας», ενώ σημειώνουν πως «το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ετοιμάσει προσχέδιο νόμου ‘Ο περί της Ασφάλειας των Λουομένων και Συναφών Θεμάτων Νόμος’, το οποίο προβλέπει τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Παραλιών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συντονισμένο, αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα ναυαγοσωστικής προστασίας».