Η Αστυνομία προχώρησε σε 50 καταγγελίες παγκύπρια για μετακινήσεις πεζών ή οχημάτων, από τις 18:00 χθες μέχρι τις 06:00 σήμερα, σε σύνολο 3.852 ελέγχων για την τήρηση των διαταγμάτων κατά της εξάπλωσης του COVID-19 στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία έγιναν 1.376 έλεγχοι και 20 καταγγελίες, στη Λεμεσό έγιναν 766 έλεγχοι και 14 καταγγελίες, στη Λάρνακα έγιναν 512 έλεγχοι και 5 καταγγελίες, στην Πάφο 687 έλεγχοι και 8 καταγγελίες, στην Αμμόχωστο 173 έλεγχοι και 3 καταγγελίες και στην περιοχή Μόρφου 146 έλεγχοι και καμιά καταγγελία.

Από την Τροχαία Αρχηγείου έγιναν σε παγκύπρια βάση 156 έλεγχοι για μετακινήσεις και καμιά καταγγελία. Από την ΜΜΑΔ έγιναν παγκύπρια 36 έλεγχοι και καμιά καταγγελία.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα διενεργήθηκαν σε υποστατικά 838 έλεγχοι παγκύπρια με μηδέν καταγγελίες.

Στη Λευκωσία έγιναν 286 έλεγχοι υποστατικών, στη Λάρνακα 126, στην Πάφο 286, στην Αμμόχωστο 98 και στην περιοχή Μόρφου 42 έλεγχοι.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: Πιο εντατικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο των μέτρων

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα συνεχίσει και σήμερα πιο εντατικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού στο λιανικό εμπόριο και στα εργοτάξια, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στις περιπτώσεις όπου δεν θα διαπιστωθεί ικανοποιητική συμμόρφωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθεωρητές θα αναγκαστούν να επιβάλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις που είναι η επιβολή εξώδικων προστίμων, προώθηση ποινικών διώξεων και άμεση διακοπή εργασιών.

Στις επιθεωρήσεις αυτές συμμετέχουν λειτουργοί του δημόσιου τομέα και των Δήμων. Οι λειτουργοί αυτοί έχουν αναλάβει καθήκοντα επιτήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά διατάγματα καθώς και με την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία.