Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ανακοίνωσε ότι έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2021, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου του 2021.

Το Συμβούλιο αναφέρει ότι μετά τις 10 Δεκεμβρίου θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

Παράλληλα, προτρέπει το κοινό όπως αποφεύγει να προσέρχεται στα ταμεία του Συμβουλίου για διεκπεραίωση πληρωμών. Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της JCC (https://www.jccsmart.com) ή μέσω των εμπορικών τραπεζών που αποδέχονται πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφελείας, πριν την τελευταία ημερομηνία πληρωμής.

Για αποφυγή ταλαιπωρίας και επιβαρύνσεων, όσοι δεν πήραν λογαριασμό προτρέπονται όπως αποταθούν στο Συμβούλιο στο τηλέφωνο 25881888 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Μετά τις 10 Δεκεμβρίου, η πληρωμή των τελών θα γίνεται μόνο στα ταμεία του Συμβουλίου.