Τα πέντε κλασικά album που θα παρουσιάσουμε ολόκληρα στις εκπομπές Σεπτεμβρίου είναι:

1 Σεπτεμβρίου: Imagine – John Lennon (50 χρονών)
8 Σεπτεμβρίου: Nevermind – Nirvana (30 χρονών)
15 Σεπτεμβρίου: Judee Sill – Judee Sill (50 χρονών)
22 Σεπτεμβρίου: Discipline – King Crimson (40 χρονών)
29 Σεπτεμβρίου: Electric Warrior – T.Rex (50 χρονών)
Επίσης στην πρώτη εκπομπή της 1ης Σεπτεμβρίου θα ολοκληρώσουμε τη μετάδοση των ηχογραφήσεων από τη συναυλία που διοργάνωσε ο George HarrisonConcert for Bangladesh, την 1η Αυγούστου του 1971 ενώ στις υπόλοιπες 4 εκπομπές θα ακούμε σε κάθε εκπομπή ένα κομμάτι που ηχογράφησαν οι Pink Floyd στα studio του BBC στις 30 Σεπτεμβρίου του 1971!