Υπογράφηκε την Παρασκευή, Σύμβαση για το Έργο «Γενική Συντήρηση Κυβερνητικών Οικισμών Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου 2022-2024», μεταξύ του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών και της ανάδοχου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το Έργο περιλαμβάνει εργασίες Γενικής Συντήρησης σε οικιστικές μονάδες στους προσφυγικούς οικισμούς στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν σχετίζονται με την προστασία της Ασφάλειας και Υγείας των προσφύγων που διαμένουν σε αυτές.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα €1.444.000,00 συν ΦΠΑ και η διάρκεια του συμβολαίου είναι 24 μήνες. Παρόμοιας φύσης συμβόλαια εκτελούνται σε όλες τις Επαρχίες παγκύπρια.