Η κοινωνία αγκάλιασε την 9η εκστρατεία «Όλα τα παιδιά με σχολικά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) απευθύνοντας ταυτόχρονα ανοιχτή πρόσκληση σε όλους να επικοινωνήσουν με το ΠΣΣΕ για να ενταχθούν στο Δίκτυο Εθελοντισμού.

Οι ανάγκες δεν τελειώνουν με τη λήξη της εκστρατείας, αναφέρεται και απευθύνει κάλεσμα για ένταξη στο Δίκτυο Εθελοντισμού, που αποτελείται από εταιρείες, κρατικούς και ανεξάρτητους φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εθελοντές, επαγγελματίες κ.ά. και «συνενώνει τις δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα, για να αναπτύξει ακόμη περισσότερες δράσεις προς όφελος της κοινωνίας».

Σε σχέση με την εκστρατεία «Όλα τα παιδιά με σχολικά» αναφέρεται πως η ανταπόκριση του συνόλου της κοινωνίας (πολιτών, εταιρειών/επιχειρήσεων, οργανισμών, φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.ά.) ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα η βοήθεια που δόθηκε να προσφέρει στα παιδιά ευάλωτων οικογενειών τη δυνατότητα να αρχίσουν τη νέα σχολική χρονιά με χαρά και αισιοδοξία.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια που λειτουργούν το Σώμα Εθελοντών σε κάθε επαρχία, διέθεσαν τα σχολικά είδη σε ευάλωτες οικογένειες που αποτάθηκαν στα Σώματα Εθελοντών για βοήθεια και ευάλωτες οικογένειες που εξυπηρετούνται από τις οργανώσεις/ΜΚΟ μέλη του ΠΣΣΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ