Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν προς ενοικίαση κτίρια στο κέντρο της Λεμεσού.

Το Πανεπιστήμιο ενδιαφέρεται να ενοικιάσει κτίρια σε ακτίνα περίπου 1,5 χιλ. από το κτίριο της Πρυτανείας, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών σε γραφειακούς χώρους.

Ως τελευταία προθεσμία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται η Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024.

Όλα τα σχετικά έντυπα και οι πληροφορίες αναφορικά με τις προδιαγραφές των κτιρίων, που ζητούνται για ενοικίαση και τη διαδικασία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος, έχουν αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ.