Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε την «Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, σε πρόστιμο €28.000 για παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας Κανονισμών και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό σε εργοδοτούμενό της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της, καθώς και άλλα πρόσωπα.

Το περιστατικό έγινε τον Ιούλιο του 2018 όταν ο 42χρονο Γιώργος Γεωργίου, υπάλληλος της ΑΗΚ, ενώ βρισκόταν σε ανυψωτικό μηχάνημα και εκτελούσε εργασίες συντήρησης και κλαδέματα δέντρων, το κουβούκλιο του μηχανήματος αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος 4 μέτρων και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο προώθησε την ποινική δίωξη της ΑΗΚ, η Αρχή διώχθηκε για παράλειψη σε σχέση με κατάλληλα συντηρημένο ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα, με αποτέλεσμα, ενώ εργοδοτούμενός της ασχολείτο με το κλάδεμα φοινικόδεντρου και βρισκόταν μέσα στο καλάθι του μηχανήματος, σε ύψος περίπου 4m, το μηχάνημα να υποστεί μηχανική αστοχία, δηλαδή, κοπή/σπάσιμο πίρου του βραχίονα αντιστήριξης με επακόλουθο την ξαφνική πτώση της μπίγας και του καλαθιού, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο εργοδοτούμενός της και τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Διώχθηκε επίσης για παράλειψη αντικατάστασης του φθαρμένου πίρου του βραχίονα αντιστήριξης του ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος που είχε ως αποτέλεσμα το μηχάνημα να υποστεί μηχανική αστοχία με επακόλουθο την ξαφνική πτώση της μπίγας και του καλαθιού μέσα στο οποίο βρισκόταν ο εργοδοτούμενός της και τον θανάσιμο τραυματισμό του και για παράλειψη διενέργειας περιοδικού ελέγχου ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η ΑΗΚ διώχθηκε και για παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται σε σχέση με την προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων, που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας που δημιουργούν κινδύνους.