Μέχρι σήμερα εγγράφηκαν στους εκλογικούς καταλόγους 7.500 νέοι εκλογείς, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, προσθέτοντας ότι ο αριθμός θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο και θα ξεπεράσει τις προεδρικές εκλογές του 2023.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, η τελευταία ημέρα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο, καθώς και υποβολής δηλώσεων για ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα εξωτερικού, είναι η 2 Απριλίου 2024.

Όπως είπε, η ιδιαιτερότητα των εκλογών της 9ης Ιουνίου έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα γίνουν οκτώ εκλογές ταυτόχρονα.

Συγκεκριμένα θα γίνουν εκλογές ανάδειξης μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβουλίων, Κοινοταρχών, μελών Κοινοτικών Συμβουλίων, Προέδρων Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και μελών Σχολικών Εφορειών.

Στις επικείμενες εκλογές ανάδειξης Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών και άνω που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο, καθώς και οι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένοι στους σχετικούς εκλογικούς καταλόγους.

Όσον αφορά τον αριθμό των ψηφοφόρων, υπάρχουν ειδικοί κατάλογοι για τους Κύπριους, Ευρωπαίους και Τουρκοκύπριους.

«Μέχρι στιγμής έχουμε 569.086 εγγεγραμμένους εκ των οποίων 557.578 αφορούν τον μόνιμο εκλογικό κατάλογο δηλαδή τους Κύπριους, που περιλαμβάνει και 735 Τουρκοκύπριους. Έχουμε τον ειδικό εκλογικό κατάλογο των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στην Κύπρο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος αριθμεί 11.559 και τον ειδικό κατάλογο των Ευρωπαίων για τις Ευρωεκλογές που αριθμεί 9.190. Έχουμε τον ειδικό κατάλογο για Τουρκοκύπριους που διαμένουν στα κατεχόμενα που αριθμεί αυτή τη στιγμή 82.925», είπε.

Στις εκλογές ανάδειξης μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019 ο αριθμός των Κύπριων εκλογέων στην επαρχία Λευκωσίας ήταν 274.453, οι Κοινοτικοί 3.025, σύνολο 277.478 με ποσοστό συμμετοχής 42,83%.

Στην επαρχία Λεμεσού, ο αριθμός των Κύπριων εκλογέων ήταν 153.007, οι Κοινοτικοί 1.489, σύνολο 154.496, με ποσοστό συμμετοχής 47,00%.

Στην επαρχία Λάρνακας, ο αριθμός των Κύπριων εκλογέων ήταν 100.221, οι Κοινοτικοί 1.358, σύνολο 101.579, με ποσοστό συμμετοχής 48,38%.

Στην επαρχία Πάφου, ο αριθμός των Κύπριων εκλογέων ήταν 50.300, οι Κοινοτικοί 3.988, σύνολο 54.288, με ποσοστό συμμετοχής 49,29%.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, ο αριθμός των Κύπριων εκλογέων ήταν 46.506, οι Κοινοτικοί 699, σύνολο 47.205, με ποσοστό συμμετοχής 36,63%.

Στο εξωτερικό, ο αριθμός των Κυπρίων εκλογέων ήταν 6.135, με ποσοστό συμμετοχής 62,54%.

Σε σχέση με τα εκλογικά κέντρα, υπολογίζεται ότι θα λειτουργήσουν γύρω στα 1.850. Εκλογικά κέντρα αναμένεται να λειτουργήσουν στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, Αγγλία και Βέλγιο.

Στις 24 Απριλίου θα είναι η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Ευρωεκλογές, στις 25 Απριλίου για τα δημοτικά συμβούλια, Προέδρους Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και μέλη Σχολικών Εφορειών και στις 29 Απριλίου για τα κοινοτικά συμβούλια.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την δαπάνη των εκλογών είναι €6.650.000.

Η διαλογή καταμέτρησης των ψήφων θα γίνει στα κατά τόπου εκλογικά κέντρα.

Όσον αφορά τα τελευταία αποτελέσματα είναι νωρίς για οποιαδήποτε εκτίμηση επειδή θα αφορούν αποτελέσματα οκτώ εκλογών την ίδια νύκτα.

Τα πρώτα αποτελέσματα, ωστόσο, θα ανακοινωθούν μια με ενάμισι ώρα αφότου κλείσουν οι κάλπες.

Όπως έχει ανακοινωθεί, στις 12 Απριλίου θα γίνει η δημοσίευση διαταγμάτων του Υπουργού Εσωτερικών για τη διεξαγωγή των εκλογών, ο διορισμός Γενικού Εφόρου Εκλογής, Βοηθού Γενικού Εφόρου Εκλογής, Εφόρων Εκλογής και των Βοηθών Εφόρων Εκλογής και έκδοση ενταλμάτων εκλογής προς το Γενικό Έφορο και τους Εφόρους Εκλογής.

Στις 19 Απριλίου θα γίνει δημοσίευση γνωστοποιήσεων Γενικού Εφόρου Εκλογής και Εφόρων Εκλογής για τον καθορισμό των ημερομηνιών και των τόπων υποβολής υποψηφιοτήτων.

Στις 10 Μαΐου θα εκδοθεί διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών για την υποδιαίρεση των εκλογικών τμημάτων και τον καθορισμό των εκλογικών κέντρων.

Στις 31 Μαΐου θα υπάρξει δημοσίευση γνωστοποίησης για την κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά κέντρα.

Ως γνωστό, η διεξαγωγή ψηφοφορίας θα γίνει στις 9 Ιουνίου με την διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων.

Στις 10 Ιουνίου θα γίνει ανακήρυξη εκλεγέντων, επιστροφή Ενταλμάτων Εκλογής από το Γενικό Έφορο Εκλογής και τους Εφόρους Εκλογής στον Υπουργό Εσωτερικών.