Προσωρινά εκτός λειτουργίας και οι τηλεφωνικές γραμμές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι γραμμές είναι εκτός υπηρεσίας λόγω τεχνικού προβλήματος που παρατηρείται σε όλες τις τηλεφωνικές γραμμές της Cyta.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρακαλεί το κοινό, μέχρι να λυθεί το τεχνικό πρόβλημα, για τα επείγοντα περιστατικά να καλεί στο 99 257245.