Ανοίχθηκαν χθες από τον Δήμο Λευκωσίας οι προσφορές για το σημαντικό έργο ανάπλασης του παλιού ΓΣΠ στην καρδιά της Λευκωσίας, το οποίο θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια αναζωογόνησης του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας.

Συνολικά επτά κατασκευαστικές εταιρείες υπέβαλαν προσφορές στον Δήμο Λευκωσίας.
Υπενθυμίζεται ότι η ανάπλαση στο χώρο του παλιού ΓΣΠ στοχεύει στη δημιουργία αστικής πλατείας, χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής, καθώς και στην κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης χωρητικότητας 570 οχημάτων.

Ο υπόγειος χώρος στάθμευσης αναμένεται να εξυπηρετήσει και την ευρύτερη περιοχή του αστικού κέντρου, περιλαμβανομένου και του εμπορικού κέντρου της εντός των τειχών πόλης.

Το έργο θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την αναζωογόνηση της παλιάς Λευκωσίας και για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της χρήσης των μικρών λεωφορείων Λευκωσίας, η αφετηρία των οποίων χωροθετείται εντός του έργου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 19 εκατ. 720 χιλιάδες ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και περιλαμβάνει την κατασκευή του έργου και 10 χρόνια συντήρηση. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 24 μήνες.

Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, τον κρατικό προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.