Διαγωνισμό για την εξασφάλιση Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία Μελέτης και Εγγράφων Διαγωνισμού και την επίβλεψη των έργων αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης στην πόλη της Λεμεσού, προκήρυξε σήμερα το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.

Το κόστος των υπηρεσιών υπολογίζεται στις 800 χιλιάδες ευρώ και οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους οίκους, θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι στις 24 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί, οπότε και θα αποσφραγιστούν προκειμένου να αξιολογηθούν.

Ο διαγωνισμός αφορά το μεγάλο έργου της αντικατάσταση του Υδρευτικού Δικτύου σε τρεις παραλιακές περιοχές της Λεμεσού με παλαιωμένο δίκτυο, που παρουσιάζει συχνές βλάβες σε αγωγούς και σημαντικές απώλειες νερού.

Όπως δήλωσε πρόσφατα στο Κανάλι 6 ο Διευθυντής του ΣΥΛ, Σωκράτης Μεταξάς, το έργο έχει εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021-2027, με το ποσό των €7.5 εκατομμυρίων και οι παραλιακές περιοχές που θα καλύψει εκτείνονται από την Ομόνοια μέχρι και τα όρια του Δήμου Γερμασόγειας.

Ο κ. Μεταξάς εκτίμησε πως η υλοποίηση του Έργου θα ξεκινήσει αρχές του 2024. Όπως μας είπε ο διευθυντής του ΣΥΛ στις περιοχές που τοποθετείται νέο δίκτυο, δεδομένου ότι το παλιό εγκαταστάθηκε πριν από δεκαετίες, επιτυγχάνεται μεγάλη, εξοικονόμηση από τον περιορισμό των διαρροών.