Προκηρύχθηκαν την περασμένη Παρασκευή μετά το μεσημέρι, οι προσφορές για την ανέγερση φοιτητικών εστιών στον χώρο του πρώην οικισμού Βερεγγάρια, από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 48 εκατομμύρια 350 χιλιάδες ευρώ και οι προσφορές των ενδιαφερόμενων οίκων, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου του 2022 στις 12.30 μετά το μεσημέρι, οπότε και θα αποσφραγιστούν για σκοπούς αξιολόγησης.

Ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Ζαφείρης, δήλωσε στο Κανάλι 6, ότι προσπάθεια από πλευράς του πανεπιστημίου είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες για τις φοιτητικές εστίες αρχές του 2023, εφόσον δεν προκύψουν ενστάσεις στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Ο κ. Ζαφείρης πρόσθεσε πως τρέχουν παράλληλα οι διαδικασίες εξασφάλισης δανείου για το έργο, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ως γνωστόν, για τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου είχε προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, τον οποίο κέρδισε το αρχιτεκτονικό γραφείο Ηρακλή Παπαχρήστου και η σχετική μελέτη έχει παρουσιαστεί και δημόσια.

Στους χώρους των φοιτητικών εστιών στο Βερεγγάρια θα δημιουργηθεί και Συνεδριακό Κέντρο, προκειμένου τα καλοκαίρια αυτές να ενοικιάζονται σε συνέδρους και το έργο να καταστεί οικονομικά βιώσιμο και κερδοφόρο, όπως δήλωσε παλιότερα στο Κανάλι 6 ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Θεοδοσίου.

Το ΤΕΠΑΚ θα ανεγείρει στο Βερεγγάρια 500 φοιτητικά δωμάτια, 4 μεγάλες συνεδριακές αίθουσες, καθώς και ορισμένες μικρές συνεδριακές αίθουσες.