Διαγωνισμό για την ενίσχυση της προσβασιμότητας ποδηλάτων, πεζών και ΑΜΕΑ στα αστικά κέντρα της Επαρχίας Λεμεσού με εκτιμώμενη αξία για τα έργα 1 εκατομμυρίου  958 χιλιάδων ευρώ χωρίς ΦΠΑ, προκήρυξε Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Το Έργο αφορά την ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών στα αστικά κέντρα της Λεμεσού, των Πάνω και Κάτω Πολεμιδιών, Ύψωνα, Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας και στις Κοινότητες Πύργου, Παρεκκλησιάς, Άγιου Τύχωνα και Μουτταγιάκας που στόχο έχουν την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ποδηλάτων, πεζών, ΑμεΑ.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή/αναβάθμιση πεζοδρομίων με έμφαση σε πρόνοιες για ΑμεΑ, ράμπες πρόσβασης, βελτίωση της οδικής σήμανσης για πεζούς, αναβάθμιση υποδομών διαβάσεων πεζών και ποδηλατιστών και προσθήκη κατάλληλων συστημάτων ειδοποίησης για άτομα με μειωμένη όραση, τοποθέτηση ποδηλατοστασίων και διάφορες άλλες γενικές βελτιωτικές εργασίες.

Η προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής και αποσφράγισης τους για αξιολόγηση είναι στις 2 Αυγούστου 2024.

Τα έργα τυγχάνουν επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.