Σχετικά με εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο, η Αστυνομία καλεί όλους όσοι θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη λοιμοκάθαρση και ειδικότερα με τη χρήση προστατευτικής μάσκας και την τήρηση φυσικής αποστασιοποίησης στο 1,5 μέτρο.

«Ως Αστυνομία συνεχίζουμε να αστυνομεύουμε εκδηλώσεις για την ασφαλή διεξαγωγή τους, ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου μία εκδήλωση εξελίσσεται σε οχλαγωγία, καθηκόντως θα επέμβουμε για τη διατήρηση της τάξης».