ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ100%

Εγγεγραμμένοι:561.273Ψήφισαν:406.626 (72.45%)Αποχή:154.647 (27.55%)

Έγκυρα:394.225 (96.95%)Άκυρα:8.422 (2.07%)Λευκά:3.979 (0.98%)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 51.91%

204.633 +19.9%

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 48.09%

189.592 +18.5%