Το εργοτάξιο του Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου του Κέντρου Λεμεσού στην οδό Ιουστίνου επιθεώρησε σήμερα το το πρωί, ο Δήμαρχος Λεμεσού και Πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, Νίκος Νικολαΐδης.

Κατά την επιθεώρηση του  ο κ. Νικολαΐδης δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για τη Λεμεσό γενικότερα και για το κέντρο της πόλης ειδικότερα.

Στις δικές του δηλώσεις ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛΑ, Γιάννης Τσουλόφτας, ανέφερε  ότι βασική προτεραιότητα είναι να εκτελέσουν το έργο αυτό με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ελαχιστοποιώντας τις οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της πόλης.

Οι κατασκευαστικές εργασίες του Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου του Κέντρου Λεμεσού άρχισαν πρόσφατα και στόχος του είναι να προστατεύσει το ιστορικό κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα την περιοχή του Μεσαιωνικού Κάστρου και την περιοχή της Οδού Ανεξαρτησίας από τις πλημμύρες. Η αξία του έργου ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του είναι είκοσι μήνες.

Το Έργο προνοεί την κατασκευή ενός εκτεταμένου δικτύου οχετών σε 27 οδούς στο κέντρο της Λεμεσού, πολλές από τις οποίες είναι κύριες εμπορικές οδοί με αυξημένη τροχαία κίνηση και εμπορική δραστηριότητα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΣΑΛΑ και την Κυπριακή Κυβέρνηση, και ανάδοχος του είναι η Κατασκευαστική Εταιρεία ATLAS PANTOU.