Εντός του 1ου τριμήνου του 2022 αναμένεται να προκηρυχθούν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων οι προσφορές για την αποκατάσταση του πρώην σκλυβαλότοπου στο Βατί, στην επαρχία Λεμεσού.

Σε επικοινωνία που είχε σήμερα  το Κανάλι 6 με την Υπηρεσία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο Τμήμα Υδάτων, μας λέχθηκε πως τα σχέδια για την αποκατάσταση έχουν εκπονηθεί από ειδικευμένους μελετητές.

Θα προηγηθεί η αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στον Κοτσιάτη για την οποία, όπως μας αναφέρθηκε, θα προκηρυχθούν οι προσφορές την ερχόμενη Παρασκευή.

Από τις 28/2/2019, οι ΧΑΔΑ Βατί και Κοτσιάτη έχουν κλείσει επίσημα για όλα τα ρεύματα αποβλήτων, βάσει υποδείξεων της Ε.Ε. Ωστόσο, πέρα από την πλήρη κατάργηση των χώρων ταφής αποβλήτων, χρειάζεται να γίνουν έργα αποκατάστασης των χώρων.

Σύμβουλοι/μελετητές ανέλαβαν τον σχεδιασμό, την ετοιμασία όλων των αναγκαίων μελετών και την ετοιμασία των εγγράφων διαγωνισμού για την αποκατάσταση των 20 ΧΑΔΑ της Επαρχίας Λευκωσίας, συμπεριλαμβανομένου του Κοτσιάτη και των 44 ΧΑΔΑ της Επαρχίας Λεμεσού, συμπεριλαμβανομένου αυτού στο Βατί, καθώς και την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών.

Τυχόν προβλήματα που θα διαπιστωθούν μετά από τη διαδικασία των προσφορών για τον Κοτσιάτη, θα διορθωθούν σε αυτή για το Βατί που θα ακολουθήσει.

Ως γνωστό, το Επαρχιακό Συμβούλιο Διαχείρισης Απορριμμάτων της επαρχίας Λεμεσού έχει προχωρήσει σε επιχωματώσεις στο Βατί για αντιμετώπιση του προβλήματος των αναθυμιάσεων από τον πρώην σκυβαλότοπο, οι οποίες  έχουν ξεκινήσει εδώ και 4 μήνες και θα συνεχιστούν μέχρι τον Οκτώβρη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κατάσταση στο Βατί έχει βελτιωθεί όμως, για να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα, θα πρέπει να προχωρήσει το Τμήμα Υδάτων στην οριστική αποκατάσταση του χώρου, για την οποία παρατηρείται καθυστέρηση.