Με μακροσκελή ανακοίνωσή του ο ΓΣΟ απαντά απαντά σε ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, του ΕΒΕΛ και της ΕΤΑΛ, που εκδόθηκε στις 9 Αυγούστου σε σχέση με τη διοργάνωση του Διεθνούς Μαραθωνίου Λεμεσού ΓΣΟ το 2023.

Στην ανακοίνωση, η οποία αναφέρεται σε μια σειρά από γεγονότα, σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως “κατά τα προηγούμενα χρόνια η απόφαση επιλογής του διοργανωτή ήταν πάντα προνόμιο του ΓΣΟ, χωρίς να υπόκειται στην οποιαδήποτε προηγούμενη έγκριση, είτε του Δήμου Λεμεσού, είτε των άλλων δύο μερών στο Μνημόνιο, οι οποίοι ουδέποτε είχαν οποιαδήποτε πραγματική συνεισφορά στην πραγμάτωση των “Διεθνών Μαραθωνίων Λεμεσού ΓΣΟ'”.

Η δε ανάμειξη του Δήμου Λεμεσού περιοριζόταν κυρίως στην παραχώρηση του χώρου της επίχωσης, δίπλα από το Παλαιό Λιμάνι Λεμεσού, προστίθεται.

Ο ΓΣΟ αναφέρει πως ο «Διεθνής Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ» λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο σε συνεννόηση με την ΚΟΕΑΣ διότι πρόκειται περί μαραθωνίου ο οποίος είναι ενταγμένος σε διεθνές αγωνιστικό καλεντάρι και ως τέτοιος προσελκύει αθλητές, οι οποίοι θα τρέξουν με σκοπό να αποκομίσουν βαθμούς στη διεθνή κατάταξη.

Δηλαδή, ο «Διεθνής Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ» είναι ένας και πρωτίστως και κύρια ένα διεθνές αθλητικό γεγονός, το οποίο διοργανώνεται τα τελευταία 18 χρόνια από τον αρχαιότερο γυμναστικό σύλλογο της Κύπρου, με τις ευλογίες της ΚΟΕΑΣ, η οποία είναι η αρμόδια αθλητική ομοσπονδία, σημειώνει ο ΓΣΟ.

Προσθέτει πως οι αγώνες που λαμβάνουν χώρα την προηγούμενη μέρα, δηλαδή το Σάββατο, και στους οποίους συμμετέχει όποιος επιθυμεί και είναι πολύ μικρότερων αποστάσεων έχουν δευτερεύουσα σημασία για τον ΓΣΟ και την ΚΟΕΑΣ, αφού δεν αποτελούν διεθνές αθλητικό γεγονός με την πιο πάνω έννοια.

Είναι και γι’ αυτό τον λόγο που δεν νοείται να διοργανώνεται τέτοιου είδους διεθνής μαραθώνιος από φορείς που δεν είναι μέλη της ΚΟΕΑΣ. Επειδή πρόκειται περί διεθνούς, με την πλήρη σημασία της λέξης, μαραθωνίου είναι αναγκαίο να προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΓΣΟ και της ΚΟΕΑΣ ως προς την επιλογή της ημερομηνίας διεξαγωγής του, αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 16/03/2022 γνωστοποιήθηκε εγγράφως από τον ΓΣΟ στον Δήμαρχο Λεμεσού ότι ο Διεθνής Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ για το 2023, ύστερα από συνεννόηση με την ΚΟΕΑΣ, ορίστηκε για τις 18 και 19 Μαρτίου 2023 και ζητήθηκε όπως ο Δήμος Λεμεσού κρατήσει τις πιο πάνω ημερομηνίες «ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί ομαλά ο πιο πάνω αγώνας».

Με μήνυμα του ιδίου του Δήμαρχου Λεμεσού  ημερομηνίας 16/04/2022 προς τον Πρόεδρο του ΓΣΟ ο Δήμος Λεμεσού ενημερώσε ότι «κράτησε» τις πιο πάνω ημερομηνίες 18 και 19 Μαρτίου 2023 και μάλιστα δήλωσε ότι ήταν αυτονόητο ότι η συνεργασία του Δήμου Λεμεσού με το ΓΣΟ για την συνέχιση του μαραθωνίου ήταν «δεδομένη», προστίθεται.

Ακόμη, αναφέρεται πως ο Δήμος Λεμεσού ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει εκφράσει την άποψη ότι αυτό το σχέδιο της συμφωνίας αναδόχου βρίσκεται εκτός του πλαισίου και παραμέτρων του Μνημονίου που υπογράφηκε και πως ούτε και οποιοδήποτε άλλο μέρος του Μνημονίου, δηλαδή το ΕΒΕΛ και η ΕΤΑΛ, έχει μέχρι σήμερα ισχυριστεί ότι το σχέδιο συμφωνίας, που ετοίμασε ο ΓΣΟ για να κυκλοφορήσει στους υποψήφιους ενδιαφερόμενους αναδόχους, βρίσκεται εκτός των παραμέτρων των όσων είχαν συμφωνηθεί στο Μνημόνιο.  

“Επειδή ούτε ο ΓΣΟ, όπως ούτε ο Δήμος Λεμεσού, έχει ως μέρος της αποστολής του την εξυπηρέτηση οποιωνδήποτε ιδιωτικών συμφερόντων, ενώ και οι δυο οφείλουν να αγοράζουν υπηρεσίες με τον πλέον διαφανή τρόπο, ο  Δήμος Λεμεσού θα έπρεπε να υποστηρίξει τον ΓΣΟ σε αυτή την προσπάθεια του, ο οποίος, το μόνο που έχει πράξει μέχρι σήμερα, είναι να έχει ενεργήσει καθαρά εντός των παραμέτρων του Μνημονίου”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ΓΣΟ υποστηρίζει πως “είναι φανερό ότι ο Δήμος Λεμεσού, μαζί με τους δύο άλλους φορείς, έχουν λάβει την απόφαση να δυσχεραίνουν τη διοργάνωση του επόμενου Διεθνούς Μαραθωνίου Λεμεσού  ΓΣΟ στις 18 και 19 Μαρτίου 2023”.

Επίσης αποφασίστηκε, προστίθεται, να διοργανωθεί τις ίδιες ημέρες άλλος μαραθώνιος που δεν θα τελεί υπό την αιγίδα του ΓΣΟ και της ΚΟΕΑΣ, “που θα έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα να πλήξει τον ΓΣΟ και τον αθλητισμό γενικότερα”.

Πηγή: ΚΥΠΕ