Το Υπουργείο Υγείας, για λόγους δημόσιας υγείας και με σκοπό την αποφυγή της διασποράς του COVID-19, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ανακοινώνει τη δυνατότητα διενέργειας εργαστηριακής εξέτασης κορωνοϊού σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Εκτός από τις προαναφερθείσες κατηγορίες, η πραγματοποίηση της εξέτασης μπορεί να διευθετηθεί και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ακόμα και μοναδική, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων, το 1420 ή τον Συντονισμό Ιατρείων Δημόσιας Υγείας για λόγους δημόσιας υγείας.

Αφού παραλάβει το παραπεμπτικό από τον θεράποντα ιατρό, ο Συντονισμός Ιατρείων Δημόσιας Υγείας θα προχωρά στον προγραμματισμό και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για άμεση πραγματοποίηση της εξέτασης στα κατά τόπους Ιατρεία Δημόσιας Υγείας ανά Επαρχία. Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης θα γνωστοποιούνται στον θεράποντα ιατρό.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, χρειάζονται περίπου 1-2 ημέρες για την πραγματοποίηση της εξέτασης και στη συνέχεια για την έκδοση του αποτελέσματος από τη στιγμή που γίνεται η δειγματοληψία. Επομένως, οι θεράποντες ιατροί οφείλουν να μεριμνούν, ώστε η παραπομπή να εκτελείται εντός του κατάλληλου χρονικού πλαισίου.