Πέραν του 70% του ενήλικου πληθυσμού έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την εξέλιξη του εμβολιαστικού προγράμματος κατά της COVID-19, μέχρι και το Σάββατο, 14 Αυγούστου, το 70,3% του ενήλικου πληθυσμού έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 62,4%.

Σε ό,τι αφορά στο ποσοστό των ατόμων που έλαβαν τουλάχιστον την 1η δόση και βρίσκεται στο 76,6%, ο στόχος είναι να φτάσει στο 80% μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αντίστοιχα, στην ΕΕ το ποσοστό είναι στο 73%.