Νέα κατηγοριοποίηση χωρών όσον αφορά τα ταξίδια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, επαναξιολογόντας τον κίνδυνο των χωρών σχετικά με τον κορωνοϊό.
Οι διαφοροποιήσεις τίθενται σε εφαρμογή την Πέμπτη, 19 Αυγούστου και είναι οι σκόλουθες:
Από την Πράσινη Κατηγορία στην Πορτοκαλί.
1. Αυστρία
2. Βουλγαρία
3. Σλοβενία
4. Νορβηγία
5. Λιχτενστάιν
6. Λετονία
7. Βόρεια Μακεδονία
8. Καναδάς
Η Κροατία ταξινομείται από την Πορτοκαλί Κατηγορία στην Πράσινη Κατηγορία
Οι ακόλουθες χώρες ταξινομούνται από την Πορτοκαλί Κατηγορία στην Κόκκινη:
1. Λιθουανία
2. Σουηδία
3. Βέλγιο
4. Σερβία
Η ταξινόμηση για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στηρίζεται σε αυτή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων