Η σημερινή πραγματικότητα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και καταστροφής τονίζει τη σημασία της περιβαλλοντικής πολιτότητας. Τί είναι όμως η Περιβαλλοντική Πολιτότητα;

«Περιβαλλοντική Πολιτότητα» (Environmental Citizenship) ονομάζουμε την υπεύθυνη φιλο-περιβαλλοντική συμπεριφορά των πολιτών που δρουν και συμμετέχουν στην κοινωνία ως παράγοντες αλλαγής στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα, σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα, με ατομικές και συλλογικές δράσεις, προς την κατεύθυνση της επίλυσης σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων, προλαμβάνοντας νέα περιβαλλοντικά προβλήματα, επιτυγχάνοντας την αειφορία και αναπτύσσοντας μια υγιή σχέση με τη φύση.

H Περιβαλλοντική Πολιτότητα περιλαμβάνει την άσκηση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης τον προσδιορισμό των δομικών αιτίων της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και των περιβαλλοντικών προβλημάτων, την ανάπτυξη της θέλησης και των ικανοτήτων-ιδιοτήτων για κριτική και ενεργή εμπλοκή και κοινωνική συμμετοχή για την αντιμετώπιση αυτών των δομικών αιτίων, δρώντας ατομικά και συλλογικά, με δημοκρατικά μέσα, και λαμβάνοντας υπόψη την ενδο- και δια- γενεακή δικαιοσύνη (ENEC, 2018).

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα σκοπεύει στην προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτότητας στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα.

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι,
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού