Ο τουρισμός είναι μια σημαντική δραστηριότητα στην κυπριακή οικονομία. Η συνολική συμβολή του τουρισμού στο κυπριακό ΑΕΠ ανήλθε σε €4,1 δις ή 22,3% το 2017 και αναμένεται να ανέλθει στα €6,43 δις ή 29%.

Ο τουρισμός συσχετίζεται με την αναψυχή, τα επαγγελματικά ταξίδια και τις επισκέψεις σε άτομα φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος του ταξιδιώτη, ενώ σχετίζεται με τομείς όπως η πρωτογενής μετακίνηση στην τουριστική τοποθεσία, οι τοπικές μετακινήσεις, η διαμονή, οι τρόποι ψυχαγωγίας και αναψυχής, η διατροφή και η αγορά προϊόντων από τους επισκέπτες. Το 72% του CO2 που εκλύεται από δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό αφορά τις πρωτογενείς μετακινήσεις, 24% με τη διαμονή και μόλις 4% αφορά τις τοπικές μετακινήσεις.

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη του τουρισμού μπορεί να προκαλέσει -μεταξύ άλλων- υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων, απώλεια φυσικών οικοσυστημάτων και εξαφάνιση ειδών. Επιπλέον, τεράστιες ποσότητες νερού χρησιμοποιούνται για προσωπική χρήση από τους ενοίκους ξενοδοχείων, για γέμισμα και συντήρηση των πισινών, για τους κήπους και άλλες χρήσεις.

Παράλληλα, αυξάνεται κατακόρυφα η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και εντείνονται οι πιέσεις στα εδάφη, τα δάση και τις παράκτιες περιοχές λόγω επέκτασης των υφιστάμενων και νέων υποδομών αναψυχής και ανάπαυσης. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να έχουμε υπόψη μας ότι ο τουρισμός προκαλεί τρομερές περιβαλλοντικές πιέσεις.

Στόχος θα πρέπει να είναι ο αειφόρος τουρισμός. Τα ξενοδοχεία και οι τουριστικές επιχειρήσεις, αντιλαμβανόμενες τις περιβαλλοντικές πιέσεις που επιφέρουν με τη λειτουργία τους, θα πρέπει να υιοθετήσουν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και να προβαίνουν σε μέτρα μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους.

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού