Λεσσεψιανοί μετανάστες είναι οι μετανάστες της θαλάσσιας πανίδας, που άρχισαν το ταξίδι τους από την Ερυθρά Θάλασσα καταλήγοντας, μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η μετανάστευση αυτή άρχισε το 1869, χρονολογία δημιουργίας της διώρυγας, γι’ αυτό και ονομάζονται «λεσσεψιανοί», από το επώνυμο του αρχιτέκτονά της, του Γάλλου Φερδινάνδου Λεσσέψ [1,2,3,4,6,8]. Πέρα από τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ, τα αίτια της μετανάστευσης αυτής εντοπίζονται στη ναυτιλία, στις ιχθυοκαλλιέργειες και το εμπόριο ειδών ενυδρείου [3,5,6].

Η μετανάστευση, όμως, αυτή, επιταχύνθηκε από τα μέσα του 20ού αιώνα, με αποτέλεσμα σήμερα να απαριθμούνται πάνω από 300 είδη [3,7,8]. Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των Λεσσεψιανών μεταναστών στη Μεσόγειο, διαδραμάτισε η προοδευτική αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Μεσογείου, η οποία δημιούργησε ένα οικείο περιβάλλον στα θερμόφιλα είδη της Ερυθράς Θάλασσας [2,3,5,6], καθώς επίσης και η εκβάθυνση της διώρυγας του Σουέζ [5]. Σήμερα θα συναντήσουμε περίπου 42 λεσσεψιανά είδη στα νερά της Ελλάδας [5] και περίπου 35 είδη στα ύδατα της Κύπρου, με πολλά από αυτά να μην έχουν αναγνωριστεί και καταγραφεί ακόμη [6]. Τα λεσσεψιανά είδη, για 150 χρόνια σχεδόν, συνυπάρχουν με τα ιθαγενή μεσογειακά είδη και έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες του νέου τους οικοσυστήματος [4,6].

Οι συνέπειες, εντούτοις, αυτής της μεταναστευτικής εισβολής στη Μεσόγειο δεν έχουν διατυπωθεί με ακρίβεια, γι’ αυτό και απαιτείται ευρύτερη επιστημονική μελέτη [2]. Πιθανόν η μοναδική βιοποικιλότητα της Μεσογείου να κινδυνεύει από τους γρήγορους ρυθμούς της λεσσεψιανής μετανάστευσης και τον μόνιμο εποικισμό από τα είδη αυτά. Η λεσσεψιανή μετανάστευση αυτή, ίσως να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε ιθαγενή είδη και να αλλάξει την οικολογία των θαλασσών [5].

Απαιτείται, λοιπόν, άμεση δράση για περιορισμό της μεταναστευτικής αυτής εισβολής Λεσσεψιανών ειδών, και η διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Μεσογείου.

 

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι

Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.