Υποστηρίζεται από πολλούς ότι η βιολογική γεωργία αποτελεί τη βασικότερη δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου.

Στη βιολογική γεωργία χρησιμοποιούνται βιολογικές μέθοδοι καλλιέργειας, δηλαδή μέθοδοι χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, χημικών ζιζανιοκτόνων ή κάθε είδους συνθετικών ορμονών. Σε πρόσφατη έρευνά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι περισσότερο από 50% έχει αυξηθεί, τόσο ο αριθμός των βιολογικών εκμεταλλεύσεων, όσο και ο αριθμός των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας, κατά την τελευταία δεκαετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με βιολογική καλλιέργεια αυξάνονται κατά περίπου 5.000.000 στρέμματα ετησίως. Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό βιολογικών αγροκτημάτων (83%) και των περισσοτέρων εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας (78%), βρίσκονται στα «παλαιά» 15 κράτη μέλη της ΕΕ. Επίσης, στοιχεία από πρόσφατη έκθεση της ΕΕ για τη Βιολογική Γεωργία, δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες βιολογικών αγροκτημάτων είναι κατά πολύ νεότεροι σε σχέση με τους ιδιοκτήτες των συμβατικών.

Στην ΕΕ, , ποσοστό 61,3% των γεωργών, που ήταν ηλικίας κάτω των 55, ασχολούνταν με τη βιολογική γεωργία.

Η Κύπρος βρίσκεται στην 23η θέση από τα 27 κράτη μέλη στη βιολογική γεωργία, με ποσοστό 1.59% επί της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης και με την έκταση των βιολογικών καλλιεργειών να φτάνει τα 2.322 εκτάρια. Πρώτη χώρα είναι η Αυστρία, με ποσοστό 17,44% επί της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης της χώρας.

 

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι, Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού