Στην Κύπρο, η  μέση ημερήσια ηλιοφάνεια κυμαίνεται μεταξύ 9,8 και 14,5 ωρών [1] και ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος ενός κιλοβάτ (1KWp) σε μια παραλιακή περιοχή, παράγει περισσότερο από 1500 κιλοβατώρες ( KWh) τον χρόνο, ποσότητα που θα μπορούσε να θέτει σε λειτουργία μια μέση τηλεόραση για 15,000 ώρες συνεχόμενα [2]. Το 2010  στην Κύπρο έγινε εγκατάσταση φωτοβολταïκών συστημάτων σε 12 δημόσια κτήρια, 2 στρατόπεδα και 50 σχολεία, ενώ πρόσφατα αποφασίστηκε η εγκατάσταση φωτοβολταïκών συστημάτων στις οροφές όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας.   Η εγκατάστασή τους προσβλέπει στην ενεργειακή αυτονομία των σχολικών μονάδων και στη μείωση και εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

Πρωταρχικός στόχος είναι να κλιματίζονται οι σχολικές αίθουσες με οικονομικό τρόπο, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι επιθυμία των μαθητών και των εκπαιδευτικών [3]. Για το σκοπό αυτό, εκπονείται μελέτη η οποία αφορά την εγκατάσταση των  φωτοβολταïκών συστημάτων σε συνδυασμό με εγκατάσταση παθητικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Τα παθητικά συστήματα αφορούν δομικά χαρακτηριστικά των κτηρίων, δηλαδή αναπόσπαστα τμήματα τα οποία λειτουργούν χωρίς μηχανοκίνητα εξαρτήματα και χωρίς κατανάλωση ενέργειας. Η εγκατάσταση των φωτοβολταïκών τροχοδρομείται άμεσα σε σχολεία που είναι κτισμένα σε χαμηλότερο υψόμετρο όπου η ζήτηση σε ηλεκτρικό ρεύμα είναι μεγαλύτερη και μετέπειτα προβλέπεται η επέκταση σε όλα τα σχολεία της χώρας [3].

Το κόστος για την εγκατάσταση αναμένεται να καλυφθεί από κονδύλια του αρμόδιου Υπουργείου ενώ συνεργασία θα μπορούσε να γίνει και με την ΑΗΚ, ώστε το παραγόμενο ρεύμα κατά τους θερινούς μήνες που τα σχολεία είναι κλειστά, να παρέχεται στους καταναλωτές [3].

 

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι

Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

 

Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.