Διάφορες συζητήσεις γίνονται κατά καιρούς για τα κυρτώματα, που κατασκευάζονται στους δρόμους της Κύπρου.

Με αφορμή σχετική συζήτηση που έγινε σήμερα στην πρωινή εκπομπή του σταθμού μας «Μικρόφωνο στον Πολίτη», παραθέτουμε πιο κάτω σχετικό άρθρο από την ιστοσελίδα: www.car.com.cy.

«Αχρείαστες φθορές σε οχήματα, ταλαιπωρία αλλά και ενδεχόμενους κινδύνους κρύβουν όσα από κυρτώματα είτε δεν έχουν κατασκευαστεί με βάση τα απαραίτητα πρότυπα, είτε απλά έχουν χαλάσει.

Πονοκέφαλο στους οδηγούς, αλλά και στις αρμόδιες αρχές φαίνεται να προκαλούν τα κυρτώματα οδοστρώματος, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν «φυτρώσει» σε όλη την Κύπρο – από τη μεγαλύτερη πόλη μέχρι και τη μικρότερη κοινότητα – προκαλώντας προβλήματα στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς κάποια από αυτά είτε δεν ακολουθούν τα πρότυπα τα οποία το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει θέσει, είτε χρειάζονται συντήρηση.

Όπως αναφέρεται σε απαντητική επιστολή του Υπουργού Μεταφορών, Γιάννη Καρούσου, σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή, Κυριάκου Χατζηγιάννη, το Τμήμα Δημοσίων Έργων ενημέρωσε στις 4/2/2020 εκ νέου τους τοπικούς αρμόδιους φορείς για τις Τεχνικές Προδιαγραφές σχετικά με την κατασκευή κυρτωμάτων. Μάλιστα, όπως σημειώνεται έγινε παρουσίαση των νέων αναθεωρημένων τυπικών σχεδίων, ενώ παράλληλα σημειώνεται πως στη σύσκεψη που έγινε προς ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, έχει ζητηθεί όπως κάθε υπηρεσία/τμήμα/δήμος προχωρήσει σε έλεγχο των γεωμετρικών χαρακτηριστικών όλων των υφιστάμενων κυρτωμάτων και υπερυψωμένων πλατό που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν κατασκευών εκτός προτύπων.

Όπως αναφέρεται σε περίπτωση εντοπιστούν τέτοια, θα προχωρήσουν με ενέργειες για συντήρηση ή/και επανακατασκευή τους.

Με βάση ποια πρότυπα κατασκευάζονται

Σύμφωνα, λοιπόν, με απαντητική επιστολή του Υπουργού Μεταφορών, σε ερώτηση του βουλευτή της περιφέρειας Αμμοχώστου, Κυριάκου Χατζηγιάννη, ο οποίος σε κοινοβουλευτική του ερώτηση ζητούσε όπως πληροφορηθεί για τις προδιαγραφές στην κατασκευή οδικών κυρτωμάτων, αναφέρεται πως «η κατασκευή κυρτωμάτων οδοστρώματος, υπερυψωμένων πλατό, υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών και η σήμανση/σηματοδότηση τους γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα και τα τυπικά σχέδια που ετοίμασε το Τμήμα Δημοσίων Έργων παλαιότερα (2002-2004) τα οποία κοινοποιούνται στα Τμήματα/Υπηρεσίες/Δήμους στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει ο δρόμος που θα κατασκευαστούν τα προαναφερόμενα μέτρα κυκλοφορικής ύφεσης».

Πώς πρέπει να είναι τα κυρτώματα σύμφωνα με τα αναθεωρημένα πρότυπα:

 

Δείτε τα νέα αναθεωρημένα σχέδια του Τμήματος Δημοσίων Έργων εδώ.